PDFTlačiťe-mail
Aforizmy a sentence/sentencieAko písať záverečné a kvalifikačné práce, 2008

Ako napísať a úspešne obáhajiť diplomovú prácu, 2006

 ( ELITA )
Ako napísať a úspešne obáhajiť diplomovú prácu, 2006
Zobraziť v plnej veľkosti


€5.30 (s DPH 10 %)


Predkladaná publikácia je dokladom viacročného seriózneho záujmu autora o problém písania diplomových prác. Predstavuje piate, prepracované a doplnené vydanie metodického návodu na spracovanie a obhajobu diplomovej práce, ktorou študujúci završujú vysokoškolské štúdium. Svojím obsahom pomáha študentom radami, návodmi a informáciami, ako si zvoliť tému diplomovej práce, zostaviť osnovu, rozvrhnúť štruktúru, ako zhromažďovať a spracúvať materiál, uvádzať pramene, literatúru, aké sú požiadavky na formálnu úpravu diplomovej práce a ako sa pripraviť na priebeh jej obhajoby.

Hlavnou črtou publikácie je autorova snaha rešpektovať a priblížiť medzinárodné normy ISO a normy STN, týkajúce sa najmä štruktúry diplomových prác (povinných a fakultatívnych častí a ich presného poradia), resp. základných princípov tvorby citácií a bibliografických odkazov. Dodržiavanie týchto noriem je dôležité tak z hľadiska zjednocovania (unifikácie) prístupov v našom slovenskom priestore, ako aj z hľadiska približovania sa Slovenska k štandardným medzinárodným postupom v oblasti vedeckej a intelektuálnej komunikácie.
Na našom knižnom trhu je to svojím spôsobom ojedinelá pomôcka, užitočná a praktická príručka nielen pre diplomantov, ale aj pre doktorandov, ba sčasti aj pre ďalších nádejných autorov odborného, najmä ekonomického textu.