Kategórie

Zoznam vydavateľovPDFTlačiťe-mail
Matematika pre každého druháka - Pracovný zošitMatematika pre manažérov, zbierka úloh, 2008

Matematika pre každého prváka - zb.úloh z matematiky

 ( Orbis Pictus )
Matematika pre každého prváka - zb.úloh z matematiky
Zobraziť v plnej veľkosti


€3.00 (s DPH 10 %)


64 strán, formát A4,
Inovovaný plnofarebný pracovný zošit je netradičnou zbierkou úloh z prváckej matematiky. Nájdete tu príklady na numeráciu, sčítanie a odčítanie v obore do 20 a z geometrie. Sú to jednoduché numerické a neskôr aj obrázkové alebo krátke textové úlohy, ktoré svojím usporiadaním a gradáciou náročnosti vychádzajú z požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu – Matematika (príloha ISCED 1 – 2. upravená verzia pre 1. až 4. ročník ZŠ).

Túto Zbierku úloh možno používať ako doplnkové listy na hodinách matematiky na rýchle zopakovanie a precvičenie niektorých spojov alebo pri preberaní nového učiva na jeho upevnenie. Individuálne možno s deťmi docvičovať preberané učivo, písanie číslic, numeráciu, automatizáciu spojov na počítanie do 20 bez prechodu cez základ 10.

EAN: 9788081200946

PLU: 5667


Prihlásenie


KOŠÍK
Váš košík je prázdny