Kategórie

Zoznam vydavateľovPDFTlačiťe-mail
Obchodní závazkové vztahy, 2.vydání, 2009Obchodný zákonník. Komentár, 4. vydanie

Obchodný zákonník 1,2-KOMENTÁR

 ( IURA Edition )
Obchodný zákonník 1,2-KOMENTÁR
Zobraziť v plnej veľkosti


€95.00
€57.00 (s DPH 10 %)
Ušetríte: 40.00%Tretie, doplnené a prepracované vydanie

  • v znení zákona č. 193/2011 Z. z.
  • v znení ostatných súvisiacich predpisov prijatých do konca roka 2011

Tretie vydanie komentára k Obchodnému zákonníku je komplexným výkladom jednotlivých ustanovení Obchodného zákonníka po jeho mnohých novelizáciách. Cieľom autorského kolektívu je ponúknuť širokej verejnosti dielo, ktoré podáva zrozumiteľný výklad jednotlivých ustanovení, ich vzájomné väzby, dielo, ktoré zohľadňuje predovšetkým otázky výkladové a aplikačné a v čo najväčšej miere reaguje na problémy praktickej aplikácie Obchodného zákonníka. Na mnohých miestach je výklad doplnený, rozšírený jednak o výklad sporných otázok a jednak o ustanovenia Viedenského dohovoru o medzinárodnej kúpe tovaru.
Výklady sú doplnené publikovanou judikatúrou slovenských súdov (právne vety), judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie a odbornou literatúrou k jednotlivým otázkam. Komentár v potrebnej miere reaguje aj na európske právo, predovšetkým na smernice, ktoré boli implementované do právnej úpravy Obchodného zákonníka.
Publikácia je z praktických dôvodov rozdelená do dvoch zväzkov.
Súčasťou publikácie je aj tretí zväzok, ktorý obsahuje úplné znenie Obchodného zákonníka v účinnom znení od 30. júna 2011.
Komentár je určený predovšetkým právnikom, je však použiteľný aj pre neprávnikov, ktorí sa chcú zorientovať v spleti obchodnoprávnej problematiky. Využitie nájde aj u študentov právnických fakúlt, ale aj u študentov ekonomických univerzít.

Komentár ponúka:

  • najrozsiahlejší a najkomplexnejší výklad ustanovení Obchodného zákonníka na slovenskom trhu,
  • rozšírený o vyše 400 strán oproti druhému vydaniu z roku 2008
  • výklady doplnené publikovanou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie
  • doplnenú literatúru k jednotlivým otázkam


Prihlásenie


KOŠÍK
Váš košík je prázdny