PONÚKAME KNIŽNÚ NOVINKU:

M.Pecník/V.Luptáková: UHLISKO (Lexikón o mestskej časti mesta).

Do rúk čitateľov sa dostáva rozsiahla vedecko-populárna knižná publikácia o mestskej časti Banskej Bystrice. Obsahuje množstvo fotografií, ilustrácií, máp a iných dokumentov, ktoré sprevádza odborný text. Publikáciu si môžete objednať  už len u vydavateľa: Agentúra MP, ul.Dolná 52, Banská Bystrica, Marcel Pecník.

VYPREDANÉ !!

PDFTlačiťe-mail
Edícia klenoty Kniha rádElektronáradie

Ekonomika

 ( Orbis Pictus )
Ekonomika
Zobraziť v plnej veľkosti


€7.43 (s DPH 10 %)


Anotácia

144 strán, formát A4, Iné   1. SŠ

Obj. č.: 100331Nová Ekonomika pre študijný odbor hotelová akadémia je plnohodnotnou učebnicou moderného typu zodpovedajúcou požiadavkám učebných osnov aj pripomienkam učiteľov. Dielo odzrkadľuje aktuálne trendy v obsahovom aj didaktickom spracovaní učebníc a podporuje rozumové, intelektové, aj tvorivé schopnosti študentov.

Učebnica obsahuje tieto základné témy:

– Cestovný ruch

– Zásobovacia činnosť v zariadeniach spoločného stravovania

– Výroba jedál a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania

– Organizácia odbytu v zariadeniach spoločného stravovania

– Ubytovacia činnosť podniku

Každá kapitola je doplnená záverečným zhrnutím učiva a návrhom testu na overenie vedomostí.

Učebnica je schválená Ministerstvom školstva SR.

 

 


Nákupný košík
Váš košík je prázdny

Nákupný košík
Zatvoriť košík